ทำความเข้าใจ PR ในสถานบันเทิง คืออะไร ต่างกับอาชีพ PR ปกติหรือไม่

ทำความเข้าใจ PR ในสถานบันเทิง คืออะไร ต่างกับอาชีพ PR ปกติหรือไม่

PR คืออะไร

PR (Public Relations) การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ หรือลดความขัดแย้ง แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้รับสารเกิดความชื่นชอบและประทับใจในองค์กรหรือตราสินค้า อันจะนำไปสู่เป้าหมายด้านความร่วมมือในที่สุด

อาชีพ PR ทำอะไรบ้าง

PR จะต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวางแผนกลยุทธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นออกไปในวงกว้างให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ จากนั้นจึงรวบรวมสรุปข้อมูลทำรายงานส่งผู้บริหารในลำดับต่อไป

PR ในสถานบันเทิง

PR ในสถานบันเทิงนั้นเรียกว่ามีความแตกต่างจากโลกของ PR ในการทำงานภายนอกอยู่บ้าง แต่เป้าหมายคล้ายกันคือ ทำให้ผู้รับสาร เกิดความชื่นชอบและประทับใจในองค์กรหรือตราสินค้า อันจะนำไปสู่เป้าหมายด้านความร่วมมือในที่สุด หรือง่ายๆ ก็คือ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีการอุดหนุนบริการของทางสถานบันเทิงนั่นเอง

โดยถ้าจะแปลตามตรง PR ในสถานบันเทิง ก็คือ ผู้ให้ความบันเทิงแก่แขกด้วยการนั่งดื่มเป็นเพื่อน ที่ไม่ต้องเต้น โดย ดื่ม คือ จำนวนครั้งที่ลูกค้าเรียกไปนั่งดื่มด้วย คิดเป็น เช่น 1 ดื่มเท่ากับ สามสิบนาที คิดดื่มละสามร้อย บางที บังคับสามดื่ม ก็เท่ากับ นั่งคุยด้วยชมครึ่ง หมดเงินไปเก้าร้อย (ราคาดื่มกับเวลานั่งอาจจะต่างกันออกไปในแต่ละร้าน)

PR สถานบันเทิงสามารถแบ่งได้ตามนี้

PR ชงเหล้า

  • มีหน้าที่ชงเหล้า คุยกับลูกค้า ไม่ต้องไปนั่งกับลูกค้า (แล้วแต่ร้าน) ทำให้ร้านมีความน่านั่ง น่าติดใจ ตลอดจนดูแลลูกค้าให้ลูกค้าติดใจกลับมาที่ร้านอีก

PR มีค่าตัว / ไม่มีค่าตัว

  • PR มีค่าตัว ยกตัวอย่างว่า มีค่าตัวได้วันละ 1 พันบาท แล้วต้องไปหาเงินจากการขาย ดื่ม ขายได้กี่ดื่มก็ว่าไป
  • PR ไม่มีค่าตัว รายได้จะอยู่ที่ค่าดื่มทั้งหมด ขายได้เท่าไหร่ก็คือเงินที่ได้ ถ้าขายไม่ได้ก็คือเหมือนมาทำงานฟรี

PR Track

  • ก็จะขึ้นอยู่ว่า Contract หรือสัญญาว่าจะให้ทำงานกี่วัน เช่น Track 10 วัน ก็คือทำงาน 10 วันติด ไม่มีวันหยุด ห้ามหยุด ถ้าหยุดก็จะโดนหักตามข้อตกลง