เรื่องใหญ่กว่าที่คิด แค่เวลานอนลูก พ่อแม่อาจหย่ากันได้!

เรื่องใหญ่กว่าที่คิด แค่เวลานอนลูก พ่อแม่อาจหย่ากันได้!
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็เป็นธรรมดาที่ลิ้นกับฟันย่อมต้องกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะใช่ว่ารักกันแล้วจะต้องเห็นด้วยในทุกเรื่อง แต่ก็ต้องระวังด้วยเช่นกัน เพราะบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันอาจบั่นทอนความสัมพันธ์ได้โดยไม่รู้ตัว

ผลการวิจัยล่าสุดพบว่า แค่เถียงกันเรื่องเวลาเข้านอนของลูกน้อย ก็อาจนำไปสู่การหย่าร้างหรือแยกทางของคู่สามีภรรยาได้ เพราะความเห็นที่ต่างกันทำให้เกิดความตึงเครียดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างคาดไม่ถึง

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University ในสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาโดยสอบถามจากผู้มีลูกเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาเมื่อต้องตื่นมาดูลูกน้อยกลางดึก ในขณะที่ลูกมีอายุ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

โดยสอบถามจากคนที่เป็นแม่ 167 คน และคนที่เป็นพ่อ 155 คน และให้ตอบคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น “ลูกจะรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งถ้าไม่รีบลุกขึ้นมาดู เวลาที่พวกเขาร้องไห้กลางดึก”

ผลการศึกษาพบว่า คุณแม่ส่วนใหญ่มักมีความเชื่อหรือความมั่นใจว่าตนเองมีวิธีการรับมือได้ดีกว่าผู้เป็นพ่อ เมื่อลูกน้อยร้องไห้กลางดึก ดังนั้น หากการตัดสินใจของพวกเธอที่เกี่ยวกับลูกไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายชาย เช่น เรื่องเวลาเข้านอน ก็มีสิทธิ์ทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนและอาจรุนแรงถึงขึ้นหย่าขาดจากกันได้

ทั้งนี้ เป็นเพราะคนที่เป็นแม่มักมีความกระตือรือร้น หรือมีความกระฉับกระเฉงในการลุกขึ้นมาดูลูกมากกว่าคนที่เป็นพ่อ พวกเธอจึงมองว่าตัวเองรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนที่เป็นพ่อนั่นเอง