4 ทักษะที่นายจ้างมองหาจาก “เด็กจบใหม่”

4 ทักษะที่นายจ้างมองหาจาก “เด็กจบใหม่”
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อการหางานไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่จะทำให้มีแต้มต่อได้มากกว่าคนอื่นคือทักษะที่ตรงกับที่นายจ้างต้องการ โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ First Jobber ที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่

ดังนั้น หากรู้ว่านายจ้างมองหาทักษะการทำงานอะไรบ้าง ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น และนี่คือ 4 ทักษะที่จะช่วยให้ First Jobber มีแต้มต่อที่มากขึ้น

1.ทักษะในการแก้ไขปัญหา

เมื่อบริษัทจ้างใครสักคนมาทำงาน ย่อมคาดหวังว่าคนคนนั้นจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ ซึ่งทักษะในการแก้ปัญหาจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงใด และมีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้หรือไม่

หากสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วย ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

2.ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนเปิดกว้างเรื่องความคิดในการทำงาน อีกทั้งยังทำให้เห็นด้วยว่าคุณสามารถ “คิดนอกกรอบ” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้

ดังนั้น การโชว์ศักยภาพให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีไอเดียหรือข้อเสนอดี ๆ ที่เป็นทางเลือกในการทำงานใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วง หรือช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ก็จะช่วยให้ผลงานเข้าตามากขึ้น

3.การทำงานร่วมกันเป็นทีมและความเป็นผู้นำ

บ่อยครั้งที่การทำงานร่วมกันเป็นทีมและความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่ต้องมาควบคู่กัน เพราะต่างช่วยเกื้อหนุนให้งานประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่องานทุกตำแหน่งอาชีพ ไม่ว่าจะทำอยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือสายงานใดก็ตาม

เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากจะประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และทำงานได้ตามทิศทางที่วางไว้แล้ว นายจ้างก็อยากได้พนักงานที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการผู้นำ และสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับหัวหน้าได้ในอนาคต

4.ความสามารถในการจัดการและวางแผน

เมื่อเข้ามาทำงานใหม่ ๆ สิ่งหนึ่งที่นายจ้างให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับพนักงานใหม่ที่ยังไร้ประสบการณ์ในการทำงาน นั่นคือทักษะในการจัดการและวางแผนต่าง ๆ ว่าสามารถรับมือกับงานต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ดีเพียงใด

ดังนั้น หากสามารถวางแผนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานได้ทันกำหนดเวลา จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีตกหล่น ก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านายจ้างสามารถไว้วางใจคุณได้ และกล้าที่จะมอบหมายงานสำคัญ ๆ ให้ ซึ่งหมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะตามมาในอนาคตด้วยนั่นเอง