ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 192

 • 08:30 : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม *
 • 09:30 : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2)
 • 10:30 : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ (1) *
 • 14:30 : Rerun : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม *
 • 15:30 : Rerun : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2)
 • 16:30 : Rerun : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ (1) *

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV7

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 193

 • 08:30 : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ *
 • 09:30 : ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
 • 10:30 : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหารากที่สามโดยใช้ตาราง
 • 12:30 : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น (1) *
 • 13:30 : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น (2) *
 • 14:30 : Rerun : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ *
 • 15:30 : Rerun : ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
 • 16:30 : Rerun : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหารากที่สามโดยใช้ตาราง
 • 17:30 : Rerun : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น (1) *
 • 18:01 : Rerun : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 (ต่อ) เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น (1) *
 • 18:30 : Rerun : ว22103 เทคโนโลยี ม.2 เรื่อง ไพธอนเบื้องต้น (2) *

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV8

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 194

 • 08:30 : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง I like shopping *
 • 09:30 : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธปณิธาน 4
 • 10:30 : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน *
 • 12:30 : ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 • 14:30 : Rerun : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง I like shopping *
 • 15:30 : Rerun : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธปณิธาน 4
 • 16:30 : Rerun : ท23101 ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน *
 • 18:30 : Rerun : ส23102 ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV9

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 198

 • 08:30 : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
 • 09:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาสับเซต/เพาเวอร์เซต
 • 10:30 : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง นาฏกรรมโขน
 • 12:30 : วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 • 13:30 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
 • 14:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาสับเซต/เพาเวอร์เซต
 • 15:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง นาฏกรรมโขน
 • 16:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 • 17:30 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
 • 18:01 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
 • 18:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาสับเซต/เพาเวอร์เซต

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV13

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 199

 • 08:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
 • 09:30 : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์
 • 10:30 : วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิก
 • 12:30 : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมกรีก-โรมัน
 • 13:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
 • 14:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์
 • 15:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิก
 • 16:30 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมกรีก-โรมัน
 • 17:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
 • 18:01 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น
 • 18:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV14

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 200

 • 08:30 : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคกลาง
 • 09:30 : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างของดวงอาทิตย์
 • 10:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 2
 • 12:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคกลาง
 • 13:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างของดวงอาทิตย์
 • 14:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 2
 • 15:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคกลาง
 • 16:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างของดวงอาทิตย์
 • 17:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 2
 • 18:01 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 2
 • 18:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิเคราะห์ผลงานทางศิลปะยุคกลาง

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV15