ดวงดาว กับการ Social Distancing

ดวงดาว กับการ Social Distancing

กลุ่มดาวบนท้องฟ้า ที่เราเห็นว่าดาวแต่ละดวงมันอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มก้อนนั้น จริงๆแล้ว มันไม่ได้ใกล้กันเลย แต่อยู่ห่างกันมาก

เมื่อพิจารณาระยะห่างของดาวจากโลก ขอยกตัวอย่าง #กลุ่มดาวนายพราน ดาวบีเทลจุส อยู่ห่างจากโลก 624 ปีแสง ดาวไรเจล 772 ปีแสง และโดยเฉพาะบริเวณเข็มขัดนายพรานที่มองเห็นเด่นชัดเป็น 3 ดวงเรียงกันอยู่นั้น ดาวอัลนิแทค ดาวอัลนิแลม และดาวมินทากะ มีระยะห่างจากโลก 800 ปีแสง 1,342 ปีแสง และ 916 ปีแสง ตามลำดับ ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นได้ว่า ดาวแต่ละดวงนั้นมีระยะห่างที่ไม่ได้ใกล้กันเลย แต่เนื่องจากว่าสายตาของมนุษย์นั้นไม่สามารถมองเห็นวัตถุลึกลงไปได้ไกลขนาดนั้น จึงทำให้เราเห็นว่าดาวทุก ๆ ดวงอยู่ใกล้กัน และอยู่บนทรงกลมเดียวกัน นั่นคือทรงกลมท้องฟ้านั่นเอง

ในช่วงนี้สถานการณ์ โควิด-19 กำลังรุนแรง อาจจะต้องอยู่ห่างกันซักพักเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลกัน แต่ถ้ากลับมาสู่ช่วงปกติเมื่อไร เราค่อยกลับมาใกล้กัน มาดูดาวด้วยกัน มาเป็นกลุ่มดาวนายพราน บนทรงกลมท้องฟ้ากันอีกครั้ง

ห่ า ง กั น ซั ก พั ก #แล้วค่อยกลับมาฮักกัน

เรียบเรียง : อนันต์พล สุดทรัพย์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร