อลังการงานสร้าง! อภิมหากล้องโทรทรรศน์ Extremely Large Telescope

อลังการงานสร้าง! อภิมหากล้องโทรทรรศน์ Extremely Large Telescope

กล้องโทรทรรศน์ “Extremely Large Telescope” หรือ “ELT” ว่าที่กล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังอยู่ระหว่างการวางฐานรากในบริเวณพื้นที่หอสังเกตการณ์ทางใต้ของยุโรป (ESO) ในทะเลทรายอาตากามา ประเทศชิลี เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระจกปฐมภูมิ 39.3 เมตร กระจกทุติยภูมิ 4.2 เมตร และกระจกตติยภูมิ 3.75 เมตร

75196356_2687861781277419_194

ELT ได้ชื่อว่า "ดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในโลก" เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบใหม่ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด จะปฏิวัติการรับรู้ของเราเกี่ยวกับเอกภพ เสมือนช่วงที่กาลิเลโอที่ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน ทำให้มนุษย์ศึกษารายละเอียดของวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ วัตถุแรกในเอกภพ หลุมดำมวลมหาศาล การกระจายของสสารมืดและพลังงานมืดในเอกภพ

ปัจจุบัน กำลังก่อสร้างฐานสำหรับหอดูดาวขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปโดมความสูง 74 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568

เรียบเรียง : วทัญญู แพทย์วงษ์ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.