ปฏิทินเปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 แต่ละ ม. เปิดเทอมวันไหนบ้าง?

ปฏิทินเปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 แต่ละ ม. เปิดเทอมวันไหนบ้าง?

อีกไม่นานก็เรียกได้ว่าจะเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ของเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยกันแล้ว ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีปฏิทินการเปิดเทอมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น Sanook! Campus เราก็เลยได้รวบรวมตารางการเปิดเทอมของหลากหลายมหาวิทยาลัยมาฝากเพื่อนๆ กัน ใครติดมหาวิทยาลัยไหน กาวันไว้ให้พร้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานี้รัวๆ เลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบทวิภาค

 • ภาคการศึกษาต้น
  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
 • ภาคการศึกษาปลาย
  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
  วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
  วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ระบบตรีภาค

 • ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน
 • ภาคการศึกษาที่สอง
  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สอง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่สอง วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
 • ภาคการศึกษาที่สาม
  วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
  วันปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่สาม วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • วันเปิดเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาคต้น
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 • ภาคปลาย
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 6 มกราคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ภาคต้น

 • หลักสูตรภาษาไทย
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 • หลักสูตรนานาชาติ
  วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ภาคปลาย

 • หลักสูตรภาษาไทย
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
 • หลักสูตรนานาชาติ
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

 • ภาคต้น
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 • ภาคปลาย
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ภาคต้น
  วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2562
 • ภาคปลาย
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาคเรียนที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 • ภาคเรียนที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ภาคต้น
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 • ภาคปลาย
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 เมษยน 2563
 • ภาคการศึกษาพิเศษ
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ภาคต้น
  วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 • ภาคปลาย
  วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ภาคเรียนที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2562
 • ภาคเรียนที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ภาคการเรียนที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
 • ภาคการเรียนที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ภาคการเรียนที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 • ภาคการเรียนที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 23 มีนาคม 2563
 • ภาคการเรียนที่ 3
  วันเปิดภาคเรียน วันที่ 7 เมษายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ภาคการศึกษาที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • ภาคฤดูร้อน
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ภาคการศึกษาที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 • ภาคการศึกษาพิเศษ
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ภาคการศึกษาที่ 1
  วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
  วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มาราคม 2563
  วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
 • ภาคการศึกษาพิเศษ
  วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
  วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 1/2562

ทุกคณะ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ และ TGGS

 • วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2562
 • วันปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิริธร ไทย-เยอรมัน

 • วันเปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
 • วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus