ข้อถกเถียงเรื่อง 'จำนวนนักเรียนในห้อง' กับผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก

ข้อถกเถียงเรื่อง 'จำนวนนักเรียนในห้อง' กับผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนมักเชื่อว่าหากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อยลง ครูจะสามารถให้ความสนใจแก่นักเรียนเป็นรายคนได้มากขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎี จะช่วยให้นักเรียนปรับปรุงความสามารถทางวิชาการให้ดีขึ้นได้

แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดชิ้นหนึ่งพบว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแนวคิดถึงผลดีที่เชื่อกันนี้

การวิจัยนี้จัดทำโดยทีมงานจากศูนย์การวิจัยด้านสังคมศาสตร์แห่งเดนมาร์ก และผลการวิจัยตีพิมพ์โดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Campbell Coolaboration ที่ตั้งอยู่ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

ผลการศึกษานี้ย้ำว่า ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงมาคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้นต่อห้องเรียนเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีที่ระบบโรงเรียนใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษา ข้อจำกัดด้านการเงินทำให้ยากมากที่โรงเรียนจะลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง

ผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้เริ่มทำการวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมด 127 ชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนต่อห้องในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน 12 แห่งใน 41 ประเทศ

การวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ผลการวิจัยชิ้นสำคัญหลายชิ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทีมนักวิจัยได้เน้นที่ผลการศึกษาที่ได้พยายามวัดว่าห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลงช่วยให้นักเรียนเรียนดีขึ้น

ทีมนักวิจัยไม่ได้รวมเอาผลการศึกษาทั้งหมดเข้าไว้ด้วย เพราะพบว่าหลายชิ้นมีความลำเอียง ในที่สุดทีมนักวิจัยตัดสินใจใช้ผลการศึกษาเพียง 10 ชิ้นหลักเท่านั้น

ทีมนักวิจัยสรุปว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่า การลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงมาอาจช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้น แต่พวกเขาบอกว่าผลดีในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทีมนักวิจัยพบว่า มีโอกาสร้อยละ 53 ที่หากสุ่มเลือกผลการสอบของนักเรียนคนหนึ่งจากห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย จะพบว่าผลการสอบดีกว่านักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า ส่วนในด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ผลอยู่ที่ร้อยละ 49 ซึ่งทำให้ทีมนักวิจัยสรุปว่าห้องเรียนที่มีนักเรียนน้อยลงไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาเลข

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus