เปิดตัว ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งามสง่าสมเป็นจุฬาฯ

เปิดตัว ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งามสง่าสมเป็นจุฬาฯ

งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทย ซึ่งทางฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็จะมีประเพณีที่ทำกันมาอยู่ทุกปีอย่างพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง ซึ่งในปีนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เปิดตัว กลุ่มผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ออกมาแล้ว

การอัญเชิญพระเกี้ยว

26731287_2320472864644901_158

การอัญเชิญพระเกี้ยวปรากฏหลักฐานครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามนิกร (พิเศษ) ฉบับวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยมีนิสิตหญิง 1 คน เป็นผู้อัญเชิญ โดยการอัญเชิญพระเกี้ยวเข้ามาสู่สนามการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและกองเชียร์ โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนิสิตชาย 1 คน และ นิสิตหญิง 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนบรรดานิสิตอัญเชิญพระเกี้ยวเข้าสู่สนามแข่งขัน ถึงแม้ว่านิสิตทุกคนต่างมีฐานะเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยว แต่เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถให้ทุกคนเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวได้ จึงต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนนิสิตเพื่อทำหน้าที่นี้

กลุ่มผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 73

45589482_2906989515993230_707

ปาณิสรา อารยะถาวร (วัน)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 01

สหรัฐ ลีลาเลิศวรภัทร (หลุยส์)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 02

มารี เคดารี (มารี)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 03

นพรุจ ประดิษฐกำจรชัย (นุ้ก)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 04

กุลิสรา อิสรานุเทพ (เบญ)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 05

กานต์ สุวัชระเวช (กานต์)
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 06

สรัลชนา อภิสมัยมงคล (อ้าย)
นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1

 07

สุกฤษฏิ์ รักสันติภาพ (กอล์ฟ)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 08

นิชาภา โปติยานนท์ (อิงค์อิงค์)
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 09

ชยุตม์ ยงชัยชาญ (เซน)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 10

จอมภัค จักษ์เมธา (การ์ตูน)
นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

 11

กฤษฏ์ พงษ์ประภาพันธ์ (กิด)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 12

พรรษชล ขาวดี (พอมแพม)
นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 13

รณฤทธิ์ อริยะพัฒนพาณิชย์ (เต้ย)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

14

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อัญเชิญพระเกี้ยว