ผลศึกษาพบ คู่รักเกิน 50% ทะเลาะกันเพราะใช้อุปกรณ์สื่อสารมากไป

ผลศึกษาพบ คู่รักเกิน 50% ทะเลาะกันเพราะใช้อุปกรณ์สื่อสารมากไป
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

social

แคสเปอร์สกี้ แลป เผยผลการศึกษาพบว่าคู่รักจำนวน 55 เปอร์เซ็นต์ ทะเลาะกันเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าคู่รักไม่อยากถูกทิ้งไว้คนเดียว และต้องการให้อีกฝ่ายให้ความสนใจ

ผลสำรวจล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ แลป เรื่อง A Digital Kingdom for Two: Securing a Shared Online World พบว่า การพึ่งพาอุปกรณ์สื่อสาร หรือดีไวซ์ ไม่ได้มีแต่ข้อดีเท่านั้น หากยังมีข้อเสียอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คู่รักจำนวน 55 เปอร์เซ็นต์ ทะเลาะกันเรื่องการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารมากเกินไป แสดงให้เห็นว่า นอกจากอุปกรณ์สื่อสารจะช่วยให้คู่รักใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนผลักไสให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้อีกด้วย

ผลการสำรวจระบุว่า ผู้ใช้จำนวน 8 ใน 10 คนมักติดต่อสื่อสารกับคู่รักออนไลน์อยู่เสมอเมื่อต้องอยู่ห่างกัน ผู้ใช้จำนวน 62 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยว่าการสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดกับคู่รักมากขึ้น โดยเฉพาะคู่รักที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน 75 เปอร์เซ็นต์ คู่รักยุคดิจิทัลยังเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการใช้อุปกรณ์สื่อสารร่วมกัน ผู้ใช้จำนวน 53 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นตั้งแต่มีกิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน เช่น ใช้แอคเค้าท์ร่วมกัน เป็นต้น แต่การค้นคว้าพบว่า การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารสามารถทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ ซึ่งเกิดจากการใช้งานมากไป หรือเกิดเหตุร้ายเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์

ยกตัวอย่างเช่น คู่รัก 51 เปอร์เซ็นต์ ทะเลาะกันเรื่องใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างรับประทานอาหารหรือระหว่างที่พูดคุยกัน ผู้ใช้มากกว่าครึ่ง คือ 55 เปอร์เซ็นต์ ทะเลาะกันเรื่องให้เวลากับอุปกรณ์สื่อสารมากเกินไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่า คู่รักไม่อยากถูกละเลยและต้องการให้อีกฝ่ายสนใจเมื่อใช้เวลาอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังโต้เถียงกันเรื่องการสลับกันใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร 25 เปอร์เซ็นต์ การลืมชาร์จไฟ 45 เปอร์เซ็นต์ และการทำอุปกรณ์สื่อสารสูญหาย 28 เปอร์เซ็นต์

สำหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ คู่รักจำนวน 24 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าทะเลาะกันเมื่ออีกฝ่ายทำอุปกรณ์สื่อสารติดมัลแวร์ คู่รัก 19 เปอร์เซ็นต์ โต้เถียงกันเมื่ออีกฝ่ายสูญเงินออนไลน์จากมัลแวร์หรือจากความผิดพลาดของตัวเอง

ทั้งนี้ ดีมิทรี เอลชิน รองประธานฝ่ายการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ บริษัท แคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า "ความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารในสมัยใหม่ได้สร้างโอกาสให้คู่รัก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ หรือการสร้างความสัมพันธ์แม้ว่าจะอยู่ห่างกัน แต่ก็ต้องไม่ลืมนึกถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น จึงควรใช้งานอุปกรณ์สื่อสารโดยนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วย"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus