พื้นที่สำหรับวัยรุ่น "CU Innovation" เปลี่ยน สยาม-ปทุมวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่

พื้นที่สำหรับวัยรุ่น "CU Innovation" เปลี่ยน สยาม-ปทุมวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

cuinnovation

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทัพหนุนพัฒนาทำเลย่าน "สยาม - ปทุมวัน" ผลักดันให้กลายเป็นเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

ปัจจุบันสตาร์ทอัพเหล่าเยาวชน และ วัยรุ่นมีอยู่มากมายแต่ขาดแหล่งเรียนรู้ โชว์ผลงาน และการส่งเสริม ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งโครงการ "Siam Innovation Distict" เพื่อร่วมขับเคลื่อนทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในยุคประเทศไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพรายใหม่ และนวัตกรรมแบบใหม่ที่ไทยเป็นต้นแบบเพื่อส่งเสริมต่อไป

dscf7216

ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมให้พัฒนายั่งยืน จึงได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโครงการ CU Innovation Hub โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสังคม โดยจะเฟ้นหาและส่งเสริมนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีพรสวรรค์ บ่นเพาะนวัตกรรมและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย เพราะเชื่อว่า จะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศได้ ซึ่ง CU Innovation Hub จะเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาและได้นำประโยชน์ออกไปใช้ได้สูงสุด เรียกได้ว่า เป็นเวทีรวมให้เยาวชนมาแสดงความคิด สร้างการตลาด รู้จักการแข่งขัน กับนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งนวัตกรรมนั้นจะกลายเป็นผลผลิตและผลงาน ออกสู่ตลาดได้จริง

dscf7175
dscf7176

ทั้งนี้ CU Innovation Hub จะมุ่งเน้น 4 หัวข้อหลักๆได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ เศรษฐกิจแบบดิจิทัลและระบบหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และชุมชนมีส่วนร่วมและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการส่งเสริมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงภายในรั่วมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นการส่งแนวคิดออกสู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างพื้นที่ สยาม-ปทุมวัน ให้กลายเป็นเมืองที่ไม่ได้มีแต่เยาวชนที่ต้องการมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่จะมีแหล่งความรู้เพื่อทำให้เยาวชนไทยที่สนใจเข้ามาศึกษาหาแนวทางในนวัตกรรมหรือความคิดที่ตัวเองมี

dscf7179
dscf7184

โดยโครงการ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม มีพันธกิจหลัก 4 ประการได้แก่

  1. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม 
  2. ตลาดนวัตกรรม
  3. ชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคต
  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งจากพันธกิจทั้งหมดทำให้เกิดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม (100 SID) เป็นโครงการที่ผลักดันให้นวัตกรรมรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นโครงการต้นแบบในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดการใช้งานให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

dscf7205
dscf7211
dscf7212

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นหน้าต่างบานแรก นำนวัตกรรมของตัวท่านสู่สังคม พร้อมมีบุคลากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้ ช่วยเหลือ และพัฒนา ก่อนจะนำนวัตกรรมนำออกสู่สังคมเพื่อสร้างรายได้ และเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยที่แท้จริง ซึ่งภายในงานมีนวัตกรรมแปลกๆใหม่อยู่มากมาย อาทิเช่น หมวกกันน็อคไร้กลิ่น กล้องตรวจมะเร็งผิวหนังจากไฝ แอฟพลิเคชั่นในการท่องเที่ยว นวัตกรรมการเกษตร และอีกมากมาย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus