กุ๊กไก่ หรือ เยลลี่ ฮอร์โมน 3 สาวคณะไอซีที ศิลปากร

กุ๊กไก่ หรือ เยลลี่ ฮอร์โมน 3 สาวคณะไอซีที ศิลปากร
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ถูกคนหมั่นไส้ทั้งเมือง เพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลาย ในฮอร์โมน Hormones 3 The Final Season แต่นอกจอ เยลลี่ หรือ กุ๊กไก่ ภาวดี คุ้มโชคไพศาล สาวหน้าหมวยผมสั้น ไม่ได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมแล้ว ปัจจุบัน กุ๊กไก่เป็นนักศึกษาปี 4 คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ด้วยฝีมือการแสดงของเธอ ทำเอาหลายคนไม่ชอบเธอไปแล้ว 

----------------------------------

ความรู้ข้างเคียง 

สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศิลปากร มี 3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีเอกย่อยลงไปอีก ดังนี้

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

   - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน

   - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ

   - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม

3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์

   - เอกวิชาการโฆษณา

   - วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์

   - วิชาเอกภาพยนตร์

   - วิชาเอกภาพยนตร์

   - วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus