5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรด้านการศึกษาหลายแหล่งทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือแหล่งสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างและสะดวกรวดเร็ว เรียนรู้ได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา

สำหรับวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาและระดับการศึกษาซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยระดับ world class มี ดังต่อไปนี้

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

1. Coursera เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้ฟรี หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดให้เรียนออนไลน์ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในหลายๆ หลักสูตรจะมี Peer assessments คือมีการตรวจงานหรือให้ feedback เกี่ยวกับการบ้านหรือผลงานของผู้เรียน

สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ https://www.coursera.org/

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

2. MIT OpenCourseWare (OCW) เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดใน MIT ให้ทุกคนสามารถเรียนได้ นอกจากการสนับสนุนให้ผู้เรียนมาใช้สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนให้ความเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรแก่อาจารย์และนักการศึกษาด้วย ตอนนี้มีสื่ออยู่ที่ 2260 หลักสูตร ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่ MIT เปิดสอน มีทั้งระดับปริญญาตรี - โท - เอก

สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ http://ocw.mit.edu/index.htm

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

3. edX เป็นอีกเว็บที่นำเสนอหลักสูตรออนไลน์หลายสาขาวิชา ผู้ดูแลหลักคือ MIT และ Harvard ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ฟรี และมีทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ Certificate จากการเรียนในรายวิชานั้น ๆ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะจ๊ะ

สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ https://www.edx.org

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

4. Khan Academy นำเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ฟรี รวมทั้งผู้ปกครองและครูที่สามารถนำสื่อการสอนนี้ไปใช้ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเนื้อหาที่จัดกลุ่มสำหรับผู้เรียนในแต่ละดับ เช่น ระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำในการจัดให้เนื้อหาเฉพาะสาขาวิชา เช่น NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT

สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ https://www.khanacademy.org/

5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี5 websites สำหรับเรียนออนไลน์ฟรี

5. ALISON เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม จัดหลักสูตรให้เรียนออนไลน์และ certificate ฟรี มุ่งหวังให้คนสามารถเรียนรู้เพื่อนำประกอบอาชีพหรือพัฒนาตนเอง ปัจจุบันมีเนื้อหามากกว่า 750 หลักสูตรที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เช่น จาก Google, Microsoft and the World Health Organization

สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ที่ https://alison.com/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus