กู๊ดเยียร์ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย ในงาน “คืนความสุขให้คนไทย คืนความสดใสให้สายน้ำ”

กู๊ดเยียร์ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย ในงาน “คืนความสุขให้คนไทย คืนความสดใสให้สายน้ำ”
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2557” โดยล่าสุด กู๊ดเยียร์ได้มอบจักรยานและของที่ระลึกจากกู๊ดเยียร์ ให้แก่สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา เพื่อมอบความสุขให้แก่เยาวชนไทย ในงาน “คืนความสุขให้คนไทย คืนความสดใสให้สายน้ำ” ที่ วัดบางซ้ายใน ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

     ในงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง อาทิเช่น กิจกรรมเก็บวัชพืชในลำน้ำ การจัดทำปุ๋ยอีเอ็ม ทำธนาคารปลาในลำน้ำ ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ปลามีที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ปลา สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการทำเรือกระดาษเพื่อใช้ในกรณีเกิดวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งเรือกระดาษสามารถใช้ในการขนส่งประชาชน และขนย้ายสิ่งของได้ ถือเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างยิ่ง

 

      มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "พันธสัญญาของกู๊ดเยียร์ต่อชุมชนนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของบริษัท และถือเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ที่ช่วยก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่โรงงานและสำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ พันธกิจที่ต่อเนื่องจากนี้ คือการเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ที่ที่เราดำเนินการธุรกิจอยู่ ในฐานะที่กู๊ดเยียร์เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจหนึ่ง เราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสที่จะทำให้ชุมชน เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมแข็งแกร่งขึ้น และพนักงานทุกคนของกู๊ดเยียร์ก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เพราะการที่พนักงานพร้อมใจเป็นอาสาสมัครมากขึ้นนั้น ก็เป็นการสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมดี ๆ เกิดขึ้นในชุมชนรอบ ๆ โรงงานและสำนักงานของกู๊ดเยียร์ที่ตั้งอยู่"