ข่าวดี! ทางด่วนฟรี 60 ด่าน รับวันหยุดราชการ 5 และ 10 ธ.ค. 65 นี้

ข่าวดี! ทางด่วนฟรี 60 ด่าน รับวันหยุดราชการ 5 และ 10 ธ.ค. 65 นี้

ข่าวดี! ทางด่วนฟรี 60 ด่าน รับวันหยุดราชการ 5 และ 10 ธ.ค. 65 นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวมทั้งสิ้น 60 ด่าน รับวันหยุดราชการวันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2565 นี้

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน

expressway

     ทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางในวันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) รวม 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) รวม 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) รวม 10 ด่าน

     การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน

     ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

กำลังโหลดข้อมูล