ป้ายทะเบียนหลุดหายออกใหม่แค่ 100 บาท ใช้เวลา 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ

ป้ายทะเบียนหลุดหายออกใหม่แค่ 100 บาท ใช้เวลา 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     รู้หรือไม่ว่าเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

     กรณีที่เจ้าของรถพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ของตนเองหลุดหาย โดยเฉพาะในกรณีขับรถลุยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจทำให้แผ่นป้ายหลุดหล่นได้ง่าย สามารถขอรับป้ายทะเบียนทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความแต่อย่างใด มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขออีก 5 บาท

     ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนใหม่จะได้รับภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ และไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

dlt

หลักฐานประกอบการยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

หลักฐานกรณีรถติดไฟแนนซ์ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

หลักฐานกรณีนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

กำลังโหลดข้อมูล