โอลิมปิก 2020

ขนส่งฯ ยืดเวลา “จองทะเบียนมอเตอร์ไซค์” ผ่านทางออนไลน์จนถึง 30 มิ.ย. 64 นี้

ขนส่งฯ ยืดเวลา “จองทะเบียนมอเตอร์ไซค์” ผ่านทางออนไลน์จนถึง 30 มิ.ย. 64 นี้

     กรมการขนส่งประกาศขยายระยะเวลาจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

     กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการขยายระยะเวลาให้บริการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/site/vei ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งงดการให้บริการจองหมายเลขทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นการชั่วคราว

     ผู้ที่เข้ารับการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ออนไลน์ สามารถตรวจสอบผลการจองผ่านเว็บไซต์ได้ภายใน 1-3 วันทำการ และเมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้ว จะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขทะเบียนดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้กับผู้อื่นต่อไป

license_02

     สำหรับเงื่อนไขในการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่านออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซ์้อรถเท่านั้น เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก โดยสามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลขตามลำดับที่ต้องการ พร้อมกำหนดหมวดอักษรได้ตามวันที่เปิดให้จอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่พร้อมทั้งแจ้งผลให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

     ขณะที่การจองทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครสามารถทำผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.tabienrod.com ทั้งรถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก โดยเปิดให้จองในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น. และทราบผลการจองทันที จากนั้นนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์มาจดทะเบียนโดยแจ้งหมายเลขจองกับเจ้าหน้าที่ แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

     ส่วนการจองหมายเลขทะเบียนต่างจังหวัดสามารถสอบถามกับสำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดได้โดยตรง หรือโทร 1584

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ จองทะเบียน

กำลังโหลดข้อมูล