เปิดอัตราค่าปรับจราจรฉบับใหม่ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว

เปิดอัตราค่าปรับจราจรฉบับใหม่ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยกำหนดจำนวนค่าปรับไว้ทั้งหมด 155 ข้อ มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 200 - 1,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

     ตัวอย่างความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่พบบ่อย เช่น

 • นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 400 บาท
 • ไม่จัดให้รถมีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบครบถ้วนตามกฎหมาย ปรับ 400 บาท
 • นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 500 บาท
 • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ปรับ 1,000 บาท
 • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ปรับ 500 บาท
 • ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจร ปรับ 200 บาท
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางจราจร ปรับ 400 บาท
 • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว ปรับ 400 บาท
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
 • ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการสนทนา ปรับ 400 บาท
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย ปรับ 500 บาท
 • หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุด ปรับ 300 บาท
 • หยุดรถในเขตปลอดภัย ปรับ 200 บาท

     คลิกที่แกลลอรี่ด้านล่างเพื่อดูอัตราค่าปรับทั้งหมด

 

กำลังโหลดข้อมูล