ป้ายทะเบียนซีดขอเคลือบใหม่ฟรีไม่เสียเงินถึง 31 ธ.ค. 64 นี้

ป้ายทะเบียนซีดขอเคลือบใหม่ฟรีไม่เสียเงินถึง 31 ธ.ค. 64 นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     เจ้าของรถหมวดอักษร 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของจังหวัดต่างๆ ที่มีลักษณะซีดจาง ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด สามารถเคลือบสีใหม่ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้

     กรมการขนส่งทางบกประกาศให้เจ้าของรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของป้ายทะเบียนของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

     โดยเจ้าของรถจะต้องถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้น และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีบิดงอ หรือเจาะรู พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังนี้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

     ดำเนินการติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งดำเนินการส่งแผ่นป้ายไปยังกรมการขนส่งทางบกและส่งคืนอีกครั้ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลารวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

1

     นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวเพื่อแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนจริงที่อยู่ระหว่างการเคลือบสีได้

     อย่างไรก็ดี แผ่นป้ายทะเบียนนอกเหนือจากหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 หรือพบว่าสีหลุดหรือซีดเนื่องจากการใช้งาน หรือขัดล้างไม่ถูกวิธี สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้โดยเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท

     หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กำลังโหลดข้อมูล