นั่งกระบะท้ายผิดกฎหมายมีโทษปรับกี่บาท?

นั่งกระบะท้ายผิดกฎหมายมีโทษปรับกี่บาท?
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     การนั่งโดยสารบนกระบะท้ายเคยเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในช่วงปลายปี 2559 อันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่นั่งซ้อนท้ายกระบะที่ไม่มีหลังคา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็ยังคงบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะนั่งโดยสารหรือให้ใครนั่งกระบะท้ายรถของคุณนั้น ก็ควรทราบด้วยว่ายังมีข้อห้ามเรื่องนี้อยู่และอาจเป็นสาเหตุให้ถูกจับปรับได้

     พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ระบุว่า ห้ามใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กก. เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงระยะหลังยังมีมาตรการบังคับให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

     ดังนั้น การนั่งโดยสารบริเวณกระบะท้ายจึงถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

0100

     อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีการผ่อนคลายความเข้มงวดเกี่ยวกับการนั่งโดยสารกระบะท้ายในบางกรณี เช่น ช่วงเทศกาลที่มีผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กรณีนี้อาจถูกตำรวจเรียกตักเตือนเท่านั้น แต่ก็มีบางกรณีที่ห้ามเด็ดขาด เช่น ห้ามขึ้นทางพิเศษ เนื่องจากมีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามให้รถกระบะบรรทุกผู้โดยสารใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจเกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงได้

     หากมีความจำเป็นต้องบรรทุกผู้โดยสารจริงๆ แล้วล่ะก็ ควรนำรถไปติดตั้งโครงหลังคากระบะ และจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร และไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนะครับ

 

กำลังโหลดข้อมูล