MG ZS 2021 ใหม่ ได้รับคะแนนความปลอดภัย 5 ดาวจาก ASEAN NCAP

MG ZS 2021 ใหม่ ได้รับคะแนนความปลอดภัย 5 ดาวจาก ASEAN NCAP

     MG ZS 2021 ใหม่ ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับคะแนนความปลอดภัยสูงสุดในระดับ 5 ดาว จากสถาบัน ASEAN NCAP

     สถาบันทดสอบความปลอดภัยจากการชนแห่งอาเซียน หรือ ASEAN NCAP ได้ทำการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของปี 2020 โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ Adult Occupant Protection คิดเป็น 50%, การปกป้องผู้โดยสารเด็ก Child Occupant Protection คิดเป็น 25% และระบบช่วยเหลือความปลอดภัย Safety Assist คิดเป็น 25% (แตกต่างจาก Euro NCAP ที่จะมีการวัดระดับการปกป้องคนเดินถนนเพิ่มขึ้นมาด้วย)

0205

     จากผลการทดสอบโดยใช้ MG ZS 2021 รุ่น C+ ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นพบว่ามีคะแนนปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่อยู่ที่ 44.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน การปกป้องผู้โดยสารเด็กอยู่ที่ 20.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน และระบบช่วยเหลือความปลอดภัยซึ่งถูกติดตั้งระบบเบรก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC รวมถึงระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ได้รับคะแนนอยู่ที่ 15.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ส่งผลให้มีคะแนนรวมอยู่ที่ 81 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาว

     ทั้งนี้ MG ZS 2021 ใหม่ ที่เข้ารับการทดสอบจาก ASEAN NCAP เป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศเพื่อวางจำหน่ายในประเทศไทยและเวียดนาม

 

กำลังโหลดข้อมูล