รู้ไว้ใช่ว่า! คนญี่ปุ่นนำ “ยางล้อรถยนต์เก่า” มาใช้ประโยชน์แบบสุดทึ่ง

รู้ไว้ใช่ว่า! คนญี่ปุ่นนำ “ยางล้อรถยนต์เก่า” มาใช้ประโยชน์แบบสุดทึ่ง
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ยางล้อรถยนต์เก่าหากนำมาเผาทิ้งก็สร้างมลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้น มาดูว่าคนญี่ปุ่นนำยางล้อรถยนต์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่น่าทึ่งอย่างไรบ้าง

การนำยางล้อรถยนต์เก่ามาใช้ประโยชน์

คนญี่ปุ่นนำยางรถยนต์เก่าที่มีสภาพแข็งแรงมาใช้ประโยชน์มากมาย ทั้งการดัดแปลงเป็นกระถางปลูกพืชและไม้ประดับ นำมาเป็นชิงช้าให้เด็กๆ เล่น ใช้ใส่ของต่างๆ ทำเป็นเก้าอี้ ทำเป็นวัสดุทำรองเท้าและกระเป๋า รวมถึงใช้ทำกระบะทรายให้เด็กเล่น เป็นต้น

ที่นั่งจากยางล้อรถยนต์เก่าการนำยางล้อรถยนต์เก่ามาสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็กญี่ปุ่นที่นั่งจากยางล้อรถยนต์เก่าการนำยางล้อรถยนต์เก่ามาสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็กญี่ปุ่น

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในแขวงโอตะ กรุงโตเกียว ได้นำยางล้อรถยนต์เก่าขนาดที่แตกต่างกันจำนวนมากมาทำเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็ก โดยมีการนำยางล้อรถยนต์มาอัดด้วยซีเมนต์ แล้วประดับเป็นรูปต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ กิ้งก่า และสัตว์ประหลาดก็อตซิลล่า โดยรูปสัตว์เหล่านี้มีความปลอดภัยไม่หล่นทับเด็กๆ แน่นอน เนื่องจากยางล้อรถยนต์จะถูกตรึงไว้ด้วยเสาและซีเมนต์ นอกจากนี้ยังมีของเล่นอีกมากมายที่ดัดแปลงให้เด็กได้เล่น เช่น อุโมงค์จากยาง กระบะทราย ชิงช้า ตลอดจนมีที่นั่งพักสำหรับผู้ใหญ่ที่ไปดูแลลูกหลาน ด้วยเหตุนี้สวนสาธารณะดังกล่าวนอกจากจะมีความทนทานแล้วยังใช้ต้นทุนการสร้างที่ไม่สูงเหมือนการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

ผู้ปกครองยืนนั่งดูลูกเล่นผู้ปกครองยืนนั่งดูลูกเล่น
อุโมงค์ยางรถยนต์ให้เด็กๆ ลอดอุโมงค์ยางรถยนต์ให้เด็กๆ ลอด

ก็อตซิลล่ากับชิงช้ายักษ์ก็อตซิลล่ากับชิงช้ายักษ์
หุ่นยนต์หุ่นยนต์
สัตว์คล้ายกิ้งก่าสัตว์คล้ายกิ้งก่า

การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเป็นการสร้างทักษะทางสังคมและเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ สวนสาธารณะเป็นหนึ่งสถานที่ที่เด็กจะได้พบปะเพื่อนทั้งวัยเดียวและต่างวัยเพื่อนำไปสู่การสร้างทักษะที่ดีทางสังคม หากไม่มีทุนมากมาย ยางล้อรถยนต์เก่าก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเพื่อความบันเทิงของเด็กๆ ค่ะ