Tesla Model 3 กับการเป็นแท็กซี่ไฟฟ้ารุ่นแรกในกรุงนิวยอร์ค

Tesla Model 3 กับการเป็นแท็กซี่ไฟฟ้ารุ่นแรกในกรุงนิวยอร์ค

ได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Tesla Model 3 รถยนต์ไฟฟ้าที่กลายมาเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบแท็กซี่ ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้ประกอบการแท็กซี่นั้นเล็งเห็นถึงเม็ดเงินที่ใช้บำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งน่าจะต่ำว่ารถยนต์ทั่วไปมาเป็นประเด็นหลักในการยื่นขอเสนอ คณะกรรมการรถยนต์รับจ้าง หรือ Taxi & Limousine Commission ซึ่งดูแลรถยนต์รับจ้างประเภทแท็กซี่ในสหรัฐอเมริกาก็ได้ทำการพิจารณา และอนุญาตให้นำ Tesla Model 3 มาใช้เป็นแท็กซี่ในที่สุด

Tesla Model 3iStockTesla Model 3

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ เพราะก่อนหน้านี้มีเพียงรถเครื่องยนต์ทั่วไป, รถเครื่องยนต์ใช้แก๊ส CNG และรถยนต์ไฮบริดเพียงเท่านั้นที่สามารถบริการแท็กซี่ได้

ในตอนนี้มีแท็กซี่ในคราบ Tesla Model 3 จำนวน 40 คันวิ่งให้บริการในย่านเมดิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว