Campus Challenge 2019 ครั้งล่าสุดกับโตโยต้าชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท

Campus Challenge 2019 ครั้งล่าสุดกับโตโยต้าชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดจึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา Campus Challenge 2019

“ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม  และโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

  • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1-3 หรือเทียบเท่า)
  • ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปี ที่ 1-2)
  • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 -4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
  • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น

ช่องทางการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ toyota.co.th/campuschallenge2019
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการและโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ

 ***เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562***  ห้ามพลาด!

(Advertorial)