สาเหตุใดที่ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด?

สาเหตุใดที่ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด?

ทุกวันนี้เรายังเห็นข่าวคราวความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ทุกวี่วัน โดยเฉพาะ “รถจักรยานยนต์” ที่ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บ้างก็บาดเจ็บ บ้างก็เสียชีวิต แล้วสาเหตุใดกันเล่าที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

ล่าสุด ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้แถลงความคืบหน้าของ “โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” หรือ In-depth Accident Investigation in Thailand ซึ่งเป็นการวิจัยอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 และตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 เคสที่เกิดขึ้นจริง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฮอนด้า และ ยามาฮ่า

หลังจากมีการเก็บข้อมูลไปทั้งหมด 600 เคส และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ สอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเผยว่า การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 60 เลยทีเดียว

iStock

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

 • ผู้ประสบอุบัติเหตุมักเสียชีวิตจากการชนกับรถยนต์คันอื่นหรือวัตถุข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถบรรทุก และ รถที่จอดอยู่ข้างทาง ตามลำดับ
 • รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การเลี้ยวตัดกระแสจราจรทางตรงบริเวณจุดกลับรถ ทางแยก หรือทางเข้าออกซอยต่างๆ
 • รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตมากที่สุดคือ การชนที่ด้านหน้า, การชนท้ายรถคันอื่น และการชนกับรถขณะเลี้ยวในบริเวณจุดตัดต่างๆ
 • สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 54 เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เอง ร้อยละ 40 จากคนขับรถยนต์คันอื่น ร้อยละ 4 จากถนน และร้อยละ 2 จากยานพาหนะ
 • เมื่อย่อยรายละเอียดลงไปอีกในเรื่องของความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 52 มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ร้อยละ 21 ตัดสินใจผิดพลาดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน และร้อยละ 19 เป็นความผิดพลาดในการควบคุมรถ
 • ร้อยละ 26 ของอุบัติเหตุทั้งหมด เกิดจากความไม่ตั้งใจในการขับขี่
 • ร้อยละ 32 ของอุบัติเหตุทั้งหมด เกิดจากการทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ร้อยละ 48 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่หลบหลีกหรือเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชน ซึ่งส่วนใหญ่เบรกไม่ทันนั่นเอง ซึ่งผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายปกติ และขับขี่ด้วยความเร็วปกติระหว่าง 30-60 กม./ชม.
 • ร้อยละ 40 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ทว่าในกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ร้อยละ 50 ก็ไม่สามารถเบรกทันได้เช่นเดียวกัน นั่นแสดงถึงทักษะในการหลีกเลี่ยงการชนที่ยังขาดอยู่
 • ร้อยละ 85 ของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดกับผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรบขับขี่ปลอดภัย แต่กลับฝึกขับขี่ด้วยตนเอง รวมถึงคนใกล้ชิด
 • ร้อยละ 15 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกิดจากการขับขี่ขณะมึนเมา

iStock

กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังขาดทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนรู้ด้านการคาดการณ์สถานการณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการเสียชีวิตของผู้ขับขี่อันได้แก่ การพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รอบด้าน ทั้งหมด 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การคาดการณ์อุบัติเหตุ, การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการควบคุมรถอย่างปลอดภัย นั่นเอง

ติดตามSanook! Auto