ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2562
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

ราคารถใหม่ Mazda ในตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

 

All-new Mazda 2 Hatchback

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 2 1.3 Standard

530,000

 

Mazda 2 1.3 High 590,000  
Mazda 2 1.3 High Connect 620,000  
Mazda 2 1.3 High Plus 670,000  

Mazda 2 XD

680,000

 
Mazda 2 XD High Connect 750,000  
Mazda 2 XD High Plus L 789,000  

 

All-new Mazda 2 Sedan

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 2 1.3 Standard

530,000

 

Mazda 2 1.3 High 590,000  
Mazda 2 1.3 High Connect 620,000  
Mazda 2 1.3 High Plus 670,000  

Mazda 2 XD

680,000

 
Mazda 2 XD High Connect

750,000

 

Mazda 2 XD High Plus L 789,000  

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Sedan

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 3 2.0 SP

1,149,000

 

Mazda 3 2.0 S

998,000

 

Mazda 3 2.0 C

951,000

 

Mazda 3 2.0 E

857,000

 

 

ราคารถใหม่ Mazda 3 Hatchback

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda 3 2.0 SP 1,149,000  

Mazda 3 2.0 S

998,000

 

Mazda 3 2.0 C

951,000

 

Mazda 3 2.0 E

857,000

 

 

Mazda CX-3

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

2.0 E 879,000  
2.0 C 955,000  
2.0 S 1,029,000  
2.0 SP 1,083,000  
2.0 XDL 1,189,000 เครื่องยนต์ดีเซล

 

ราคารถใหม่ Mazda CX-5

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda CX-5 2.0 C

1,290,000

 

Mazda CX-5 2.0 S 1,400,000  
Mazda CX-5 2.0 SP 1,530,000  
Mazda CX-5 XD 1,560,000  
Mazda CX-5 XDL 1,770,000  

 

Mazda BT-50 PRO Double Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

DBL 2.2 S

663,000

 

DBL 2.2 V ABS

795,000

 
DBL 2.2 Hi-Racer

773,000

 
DBL 2.2 Hi-Racer ABS 849,000  
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS 866,000  
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather

926,000

 
DBL 4x4 3.2 R ABS/DSC/Leather

1,046,000

 
DBL 4x4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather

1,090,000

 

 

Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

FSC 2.2 S

623,000

 

FSC 2.2 V

668,000  
FSC 2.2 Hi-Racer 682,000  
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 748,000  

 

Mazda BT-50 PRO Standard Cab

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

STD 2.2 S

562,000

 

 

ราคารถใหม่ Mazda MX-5

รุ่น

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

Mazda MX-5 2.0 RF AT

2,820,000

 

Mazda MX-5 2.0 RF MT

2,820,000