ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ราคารถใหม่ Thairung ประจำเดือน มิถุนายน 2557

 

Thairung Transformer

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

Transformer 3.0 4WD MT

1,485,000

 

Transformer 3.0 4WD AT
1,590,000