วิธีจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ง่ายๆ ไม่ถึง 5 นาที

วิธีจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ง่ายๆ ไม่ถึง 5 นาที
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     ปัจจุบันผู้ที่ต้องการจองหมายเลขทะเบียน สามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้ ซึ่งวิธีการจองก็ง่ายดาย เพียง 5 นาทีก็เสร็จแล้ว

     ประเภทรถที่สามารถทำการจองเลขทะเบียนออนไลน์ ได้แก่ รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะ และรถตู้ โดยจะเปิดบริการจองเลขตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และสามารถตรวจสอบตารางจองเลขได้ที่ปุ่ม "ตารางเปิดรับจองเลข และ หลักเกณฑ์การจองเลข" ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

     ในกรณีรถใหม่ จะต้องได้รับรถยนต์แล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้
     ในกรณีรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร และสถานะปกติเท่านั้น

 

เงื่อนไขการจองทะเบียนรถยนต์

     1.สามารถจองได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่ใหม่จนกว่าจะจองได้
     2.สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ตารางจองเลข "ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข" หากถึงเลขทะเบียนและกลุ่มหมวดที่ทำการจองไว้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในหมายเลขจะตกไป
     3.เมื่อจองเลขทะเบียนได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนได้อีกครั้งภายหลังจาก 3 เดือน
     4.จะต้องจดทะเบียนรถยนต์ด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองเป็นชื่อเดียวกับที่จองได้
     5.ผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องระบุเลขบัตรประชาชนในการจองเท่านั้น
     6.หากชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ไม่ตรงตามบัตรประชาชน จะถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
     7.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ

     ทั้งนี้ หมายเลขสวยสำหรับการประมูลจำนวน 301 หมายเลขจะไม่สามารถจองได้

 

ก่อนเริ่มทำการจองควรเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้พร้อม

     1.เลขบัตรประชาชน หรือทะเบียนการค้า หรือเลขหนังสือเดินทาง
     2.หมายเลขตัวถังรถ

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียน มีดังนี้

     1.เข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com จากนั้นเลือกปุ่ม "จองเลขทะเบียนรถ"

202

 

 

     3.เลือกปุ่ม "เข้าระบบจองเลขทะเบียน"

203

 

     4.อ่านหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตให้รอบคอบ แล้วจึงกดปุ่ม "ยอมรับหลักเกณฑ์"

200

 

     5.เลือกประเภทรถที่จะทำการจอง ระบบจะแสดงข้อมูลชุดหมายเลขที่จองได้ในขณะนั้น

206

 

     6.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วใส่เลขทะเบียนที่ต้องการ

207

 

     7.เมื่อจองทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏดังตัวอย่างในภาพ

03

     จากนั้นให้รอจนถึงวันเลขเปิดจองตามตารางที่จองไว้ จึงจะสามารถทำเรื่องจดทะเบียนได้ภายใน 60 วัน นับจากกำหนดให้จดทะเบียน