Infographic เอนิเมชั่นชุด “ลดวันนี้ เพื่อโลกใบนี้”

Infographic  เอนิเมชั่นชุด  “ลดวันนี้  เพื่อโลกใบนี้”
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     สนพ. กระทรวงพลังงานได้จัดทำสื่อ Info graphic เอนิเมชั่นชุด “ลดวันนี้  เพื่อโลกใบนี้”  ขึ้นมาภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเยาวชน  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อตัวเองที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดใช้พลังงาน ด้วยการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

     โดยเนื้อหาใน info graphic เอนิเมชั่นมีความยาว 3 นาทีแสดงให้เห็นพลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ ,คมนาคม ,โรงงานอุตสาหกรรม   แต่ทุกวันนี้เรากำลังเคยชินกับการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองจนหลงลืมไปว่า   สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัด  ท้ายสุดกลับกลายเป็นว่าเราต้องสูญเสียธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีไป

     คุ้มไหม? ที่เราต้องแลกกับธรรมชาติและนำเงินออกนอกประเทศเพื่อแลกมาให้ได้ซึ่งพลังงานที่เราต้องการมากขึ้น  และมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่จำกัด

     สุดท้าย มันอาจจะสายเกินไป  สิ่งที่หลงเหลือให้ลูกหลานอาจกลายเป็นปัญหาที่เราสร้างไว้เราอยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆหรือ.......

 

     ติดตามชมและร่วมแชร์สิ่งดี คนละไม้คนละมือ ช่วยกันลดใช้พลังงานที่ 

     https://www.facebook.com/palungkidsbyeppo
 
     http://world.kapook.com/pin/52c5485b38217a561300004d

     http://video.mthai.com/advertiser/player/1388741652.html