คนไทยยังรวย! ยอดจดทะเบียนรถใหม่พุ่ง 2.6 แสนคันเดือนมกราคม 2561

คนไทยยังรวย! ยอดจดทะเบียนรถใหม่พุ่ง 2.6 แสนคันเดือนมกราคม 2561
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

      กรมการขนส่งทางบกเผยตัวเลขรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงเดือนมกราคม 2561 สูงกว่า 2.6 แสนคันทั่วประเทศ พร้อมกำชับรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน

      นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดง เฉพาะเดือนมกราคม 2561 พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 268,989 คัน ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 38,428,304 คัน

01

      ยอดจดทะเบียนรถใหม่ในเดือนมกราคม 2561 จำนวน 268,989 คัน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- จักรยานยนต์ 167,039 คัน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 63,646 คัน
- รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) 24,117 คัน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 1,129 คัน
- รถโดยสารประจำทาง 939 คัน
- รถโดยสารไม่ประจำทาง 724 คัน
- รถบรรทุก 5,731 คัน

      011

     จากสถิติดังกล่าวทำให้ปัจจุบันมีจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกทั้งสิ้น 38,428,304 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 20,548,178 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 8,796,543 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 6,451,730 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 424,922 คัน ส่วนรถโดยสารประจำทางรวมจำนวนทั้งสิ้น 78,390 คัน ในขณะที่รถโดยสารไม่ประจำทางสะสมจำนวน 68,015 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,090,765 คัน

      นายกมลยังเน้นย้ำถึงกำหนดระยะเวลาที่อนญาตให้ใช้ป้ายแดงชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท