ก่อนจะถอยรถ ช่วยอย่าลืมหาที่จอดเตรียมไว้จะได้ไหม?

ก่อนจะถอยรถ ช่วยอย่าลืมหาที่จอดเตรียมไว้จะได้ไหม?

     ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันของคุณมีอะไรบ้างครับ? ทรัพย์สิน รุ่นรถยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ หรือไม่ได้คิดอะไร? จริงๆแล้วการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างรถยนต์มีปัจจัยมากมายที่จำเป็นต้องผูกรวมเข้ากับการตัดสินใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาดูแล ค่าประกันภัยรถยนต์ ภาษีและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหลายๆครั้ง มักจะแสดงตัวให้เราเห็นเมื่อเราเป็นเจ้าของรถยนต์แล้ว และสิ่งหนึ่งที่บทความนี้อยากมาพูดถึงก็คือ ที่จอดรถ ที่เราอยากให้ทุกท่านใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจด้วย เพราะหลายๆครั้งพวกเรามักมองแต่ว่า เรามีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้รถแล้ว แต่ไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกและควรเท่าไหร่     สำหรับคนที่มีบ้านเคหะสถาน หรือมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อบ้านจัดสรรแบบที่มีพื้นที่กว้างๆพอจะทำที่จอดรถยนต์ได้ ถือว่าคุณอยู่ในจอดที่ไม่ต้องกังวลในจุดนี้แล้ว เว้นแต่ว่าอยากจะมีรถยนต์หลายๆคันในครัวเรือนก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคิด เรามั่นใจว่าประชากรกรุงเทพหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับที่จอดรถที่ทำให้เรารู้สึก "แบบนี้ก็ได้หรือ?" อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเราจะมาแจกแจงให้ดูกันชัดๆว่าจริงๆว่าที่จอดแบบไหนที่ผิดกฎหมายบ้าง

พรบ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 3 หมวด 4 การหยุดรถและจอดรถ

     คือหมวดกฎหมายจราจรเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณควรทราบเอาไว้ โดยรายละเอียดมีมาตราต่างๆมากมาย แต่ที่เราอยากให้ทุกคนที่ทราบคือ มาตรา 57 เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ ขับขี่ จอดรถ
(1) บนทางเท้า
(2) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(3) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก
(4) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
(5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
(6) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
(7) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
(8) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
(9) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
(10) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
(11) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
(12) ในที่คับขัน
(13) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
(14) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
(15) ในลักษณะกีดขวางการจราจร     เราอยากให้ผู้ขับขี่หรือคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทุกท่านสนใจในเงื่อนไขที่ (1) (10) (15) เพราะหัวข้อสามอันนี้สามารถพบเห็นได้ในกรุงเทพฯมากที่สุด มากในระดับที่เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายกันบนถนนเส้นหลักที่ใช้กันเป็นประจำ โดยไม่มีการห้ามปรามหรือดำเนินการทางกฎหมายใดใดเพิ่มเติม เราขอยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้

จอดบนทางเท้า
     หลายๆครั้งบนถนนเส้นหลักๆเช่นเจริญนคร หรือสุขุมวิทเป็นต้น ที่เราอาจพบเห็นรถยนต์จอดอยู่บนทางเท้าบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเจ้าของรถยนต์มีตึกแถวอยู่บริเวณนั้น โดยเหมาไปว่าบริเวณทางเท้าด้านหน้าที่พักของตนคือพื้นที่ส่วนบุคคลของตัวเอง ซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่เลย

จอดบริเวณหน้าบ้านจัดสรร
     เช่นเดียวกันกับทางเท้าของบ้านจัดสรร เวลาคุณไปหาคนรู้จักตามหมู่บ้าน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีพื้นที่จอดรถยนต์เตรียมไว้ให้สำหรับทุกบ้านอยู่แล้ว จะเล็กแค่ไหนแต่ก็รองรับรถยนต์หนึ่งคัน แต่ปัจจุบันบ้านจัดสรรเป็นทางเลือกของครอบครัวใหญ่ การจะครอบครองรถยนต์มากกว่า 1 คันจึงเป็นเรื่องทั่วไป การจอดหน้าบ้านตัวเองจึงกลายมาเป็นเรื่องปรกติธรรมชาติไป

     ซึ่งตามหลักแล้ว พื้นที่ถนนบริเวณหน้าบ้านจัดสรรของท่าน เป็นพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้านหรือโครงการ เมื่อเลยนอกตัวรั้วบ้านแล้ว จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของคุณ แม้ทุกคนจะทำกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ถูก โดยเฉพาะกับรถยนต์ที่จอดล้ำเขตไปที่บริเวณของเพื่อนบ้าน จะทำให้กลายเป็นปัญหาในการอยู่อาศัยไปอีก

จอดข้างทาง
     เช่นเดียวกับการจอดบนทางเท้า เพียงแต่พัฒนาความไม่รับผิดชอบไปอีกระดับ เลือกจอดบนบริเวณถนนที่เป็นพื้นที่จราจรโดยตรงเลย ต่อให้จะจอดในเวลาเช้ามืดหรือบริเวณถนนนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่จราจรติดขัด แต่จริงๆแล้วการกระทำแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังได้ รถประจำทางหรือรถให้บริการของรัฐอาจทำงานได้ลำบากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่มักอ้างด้วยความเลือกไม่ได้ซึ่งไม่ถูกไม่ควรเท่าไหร่เลยถ้ามีการลงโทษจริงจังล่ะ?
     สมมุติเอาว่านับจากวันนี้ไป รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้โดยไม่เคารพกฎหมาย จะต้องโดนโทษอะไรบ้าง?
- อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
- อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
     แม้จะดูไม่หนักหนาสักเท่าไหร่ แต่เรามั่นใจว่าหากมีมาตรการใช้จริงจัง ในทุกทุกวันที่มีการใช้รถยนต์ผิดวิธี จะต้องโทษปรับทุกครั้ง เรามั่นใจว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นนี้จะลดลงอย่างแน่นอน และจะทำให้สภาพการจราจรโดยรวมดีขึ้นด้วย และอาจเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ๆให้กับสังคมโดยรวมด้วย เช่นธุรกิจที่จอดรถ หรือพื้นที่ทางเท้าที่กว้างขึ้น เปิดโอกาสให้เจ้าของพื้นที่ได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆเป็นต้น

     การหาที่จอดรถยนต์ดีดีสักแห่งอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากมีการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อ ก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอย่างแน่นอน และแม้ว่าโทษปรับอาจจะไม่สูงนัก แต่การจอดรถยนต์หน้าบ้านจัดสรรที่ขวางทางเพื่อนบ้าน มีโทษปรับสูงถึง 5,000 บาท (อ่านต่อ ที่นี่) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจะทำให้หลายๆคนเริ่มตระหนักแล้วว่าการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยความมักง่าย ไม่ใช่เรื่องที่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆ

บทความจาก rabbit finance

 

 

[Advertorial]