Like Parent, Like Child เพราะตัวอย่างที่ดี ต้องเริ่มจากครอบครัว

Like Parent, Like Child เพราะตัวอย่างที่ดี ต้องเริ่มจากครอบครัว

     ในยุคที่การซื้อรถขับไม่ยากเย็นอย่างสมัยก่อน นักขับบนท้องถนนในปัจจุบันจึงมีหลายกลุ่มหลายช่วงวัย ซึ่งมีพฤติกรรมในการขับขี่แตกต่างกัน บ่อยครั้งก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทและความขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ดังที่เห็นจากในคลิปตามโซเชียลมีเดียต่างๆ

     ประกันรถยนต์จาก Drivedee.com โดยบริษัท โตเกียวมารีนอินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด รับประกันโดยโตเกียวมารีนประกันภัย มองเห็นถึงปัญหาเรื่องพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ขาดความรับผิดชอบ จึงเลือกสื่อสารเรื่องการปลูกฝังการขับรถอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือครอบครัว ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด Like Parents, Like Kids เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซับวินัยบนท้องถนน เพื่อสร้างนักขับรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อทุกชีวิตบนท้องถนนในอนาคต

 

     แม้ว่าสิ่งที่ต้องการนำเสนอจะเป็นเรื่องที่จริงจัง แต่ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เลือกนำเสนอเรื่องราวแบบเรียบง่าย สนุกสนาน ผ่านตัวละครเด็ก 4 คน ที่ซึมซับพฤติกรรมในการขับรถมาจากพ่อแม่ โดยจุดเด่นของงานโฆษณาชิ้นนี้ คือลักษณะ Minimalism ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “น้อยแต่มาก”

     ซึ่งนำแนวคิดที่จริงจังอย่างการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม มาเคลือบด้วยการนำเสนอแบบเรียบๆ แต่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังสอดแทรกค่านิยมของชาวญี่ปุ่น คือความรับผิดชอบและความใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งเป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Tokio Marine ไว้ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ด้วย

 

     เรื่องราวในโฆษณาจะเป็นอย่างไร และการสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมจะสะท้อนผ่านโฆษณาที่เรียบง่าย น่ารักได้ผลหรือไม่ สามารถติดตามได้ทาง 

 

 

[สนับสนุนเนื้อหาโดย Drivedee by Tokio Marine]