เข้ม! ขนส่งเพิ่มเวลาอบรมใบขับขี่เป็น 5 ชั่วโมง ดีเดย์ 1 ม.ค.60 นี้

เข้ม! ขนส่งเพิ่มเวลาอบรมใบขับขี่เป็น 5 ชั่วโมง ดีเดย์ 1 ม.ค.60 นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กรมการขนส่งทางบกเตรียมเพิ่มระยะเวลาอบรมเพื่อเข้ารับการสอบใบขับขี่ชั่วคราว จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการปรับหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว โดยเพิ่มระยะเวลาการเข้าอบรมจากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง รวมไปถึงผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถนานเกินกว่า 1 ปี ก็จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่ก่อนด้วยเช่นกัน

     ทั้งนี้ การเพิ่มระยะเวลาอบรมดังกล่าวยังได้มีการปรับเนื้อหาการอบรมใหม่ ประกอบด้วย

- กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เป็นเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที
- การขับรถปลอดภัย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล เป็นเวลา 30 นาที

     นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่สะดวกติดต่อเข้ารับบริการจากกรมขนส่งทางบกในเวลาราชการ สามารถเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำความตกลงกับกรมขนส่งทางบก โดยยังคงอยู่ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน จากนั้นจึงนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมการแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถจริงต่อไป

     เริ่มดีเดย์บังคับใช้ 1 มกราคม 2560 นี้