ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2559

ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2559

ราคารถใหม่ Thairung ประจำเดือนกันยายน 2559

TR Transformer II

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

2.4 2WD AT
1,465,000

2.8 4WD MT

1,555,000

 

Max 2.4 2WD AT
1,545,000
Max 2.8 4WD MT 1,635,000
Maxi 2.4 2WD AT 1,545,000
Maxi 2.8 4WD MT 1,635,000