เครียดแล้ว! กทม.เตรียมปิดซ่อมสะพานข้ามทางแยก 5 แห่ง

เครียดแล้ว! กทม.เตรียมปิดซ่อมสะพานข้ามทางแยก 5 แห่ง
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร  เปิด เผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกทม.ว่า สำนักการโยธาได้รายงาน เรื่อง การปิดซ่อมสะพานข้ามแยกและมาตรการรองรับปัญหาจราจร รวมถึงทางลอดและทางยกระดับ ซึ่งในปี 2556 กรุงเทพมหานครกำหนดแผนปิดและซ่อมแซมสะพานข้ามทางแยก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

1.สะพานข้ามทางแยกไทย-ญี่ปุ่น โดยจะปิดซ่อมในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ใช้งบประมาณดำเนินการ 34 ล้านบาท 

2.สะพานข้ามทางแยกยมราช จะทำการปิดซ่อมในช่วงกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.

3.สะพานข้ามทางแยกประตูน้ำ จะปิดซ่อมในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. 

4.สะพานข้ามแยกราชเทวี จะปิดซ่อมโดยใช้เวลาดำเนินการ 30 วัน

 ทั้ง 3 สะพาน คือ สะพานข้ามแยกยมราช ประตูน้ำ และราชเทวี ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง ใช้งบประมาณในการดำเนินการรวม 67.7 ล้านบาท

 

5.สะพานข้ามแยกอโศก-เพชรบุรี กำหนดทำการปิดซ่อมเป็นเวลา 90 วัน ใช้งบประมาณ 46 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณฯ

 สำหรับวัน เวลาในการดำเนินการปิดซ่อม อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้กระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด โดยกรุงเทพมหานครจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวัน เวลา และเส้นทางเลี่ยงอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าสะพานอโศก-เพชรบุรี จะทำการปิดซ่อมเป็นแห่งสุดท้าย เนื่องจากเป็นสะพานที่ต้องปิดซ่อมตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมาก