หวังลดอุบัติเหตุ! ขนส่งเชียงรายบังคับ “รถจีน” ทำประกันชั้น 3

หวังลดอุบัติเหตุ! ขนส่งเชียงรายบังคับ “รถจีน” ทำประกันชั้น 3

     วันที่ 1 มี.ค.59 น.ส.สุกัญญา ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาจากรถนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามายังประเทศไทย และไม่รู้กฎหมายจราจรของไทย ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งว่า


     ขนส่งจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการบังคับให้รถจีนทุกคัน แต่ไม่ครอบคลุมถึงรถบ้าน ทำประกันภัยชั้น 3 เพิ่มจากการทำ พ.ร.บ. เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี

     พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะนำรถเข้ามายังประเทศไทย นำพาสปอร์ต คู่มือรถ ใบขับขี่ และโปรแกรมการท่องเที่ยวขณะเข้ามาในประเทศไทย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านก่อนเดินทาง 10 วัน และหลังจากอนุญาตแล้ว ให้คนขับนำใบขับขี่มายื่นยังสำนักงานขนส่งต้นทางเพื่อเทียบขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย และรับการอบรมเรื่องของกฎจราจรการใช้รถ

     เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อควบคุมและติดตามลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

 

     ที่มา SpringNews