รถหายที่คอนโดฯ ใครต้องรับผิดชอบ ?

รถหายที่คอนโดฯ ใครต้องรับผิดชอบ ?
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

     ปัจจุบันมีคนพักอาศัยในคอนโดมิเนียมกันมาก ซึ่งประเด็นทางข้อกฎหมายประการหนึ่งที่น่ารู้สำหรับผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม นั่นคือกรณีการจอดรถในคอนโดมิเนียม เมื่อรถหาย ทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมจะต้องรับผิด(ชดใช้)หรือไม่


     ซึ่งคำตอบว่าจะต้องรับผิดหรือไม่ขึ้นกับลักษณะการปฏิบัติของคอนโดมิเนียมกับเจ้าของรถผู้พักอาศัย  ดังนี้

     กรณีที่1 หากทางนิติบุคคล ไม่ได้จัดการให้ต้องมีการแลกบัตรหรือแจกสติ๊กเกอร์หน้ารถ  หรือแม้กระทั่งการมอบกุญแจไว้กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรณีดังกล่าว  ทางนิติบุคคล ไม่ต้องรับผิดชดใช้ 

     ทั้งนี้  ศาลเคยมีคำพิพากษาฎีกา ที่ 3088/2557 โดยเหตุผลในคำพิพากษา  มีดังนี้

     “นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของบุคคลผู้พักอาศัยในอาคารชุดแต่อย่างใด 

     การจอดรถ ไม่ต้องมอบกุญแจ  ไม่ต้องแลกบัตร  รวมทั้งไม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ

     ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า นิติบุคคลอาคารชุด จ้างบริษัท รปภ. มาดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลผู้พักอาศัยในอาคารชุด ทั้งไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับฝากรถยนต์ไว้โดยมีบำเหน็จ

     เมื่อนิติบุคคล บริษัท รปภ. และ รปภ. เองไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษารถยนต์ ที่ประกันไว้กับบริษัท การที่รถยนต์ดังกล่าวสูญหายไป เพราะถูกโจรกรรม จึงมิใช่เป็นความรับผิดของนิติบุคคล บริษัท รปภ.และ รปภ.”

     กรณีที่ 2 หากนิติบุคคล กำหนดไว้เป็นระเบียบของคอนโดมิเนียมว่าต้องมีบัตรผ่านเข้าออก หากไม่มีก็ต้องแลกบัตร หรือแจ้งชื่อ ที่อยู่ ไว้  กรณีนี้ หากรถหายไป ทางนิติบุคคล จะต้องรับผิดชอบ  (รับผิดชอบร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย)

     ทั้งนี้ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5259/2551 ดังนี้

     “รถยนต์ของโจทก์ ไม่มีบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้าออกอาคารชุดติดหน้ากระจกรถยนต์ ตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องดำเนินการแลกบัตร หรือให้แจ้งชื่อที่อยู่ ของผู้ขับรถยนต์ที่จะผ่านเข้าออกอาคารชุด คืนเกิดเหตุ พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมยามของทางเข้าออกอาคารชุด  เห็นแล้วว่า รถยนต์ของโจทก์ไม่มีบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้าออกอาคารชุด มิให้เรียกให้หยุดรถเพื่อแลกบัตร หรือให้ผู้ขับรถยนต์แจ้งชื่อ ที่อยู่ตามระเบียบ  กลับปล่อยให้รถยนต์ของโจทก์แล่นผ่านออกไป อันเป็นเหตุให้รถยนต์สูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นการประมาทเลินเล่อ กระทำละเมิดต่อโจทก์  ดังนั้น นายจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงต้องร่วมรับผิดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย”


     ที่มา รายการฎีกาชาวบ้าน - MatichonTV