1933 MG Magna

1933  MG Magna
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

 เพียง 486 คัน ที่วิ่งบนถนนในโลกกับสปอร์ต เครื่องยนต์ 6 สูบ ที่ความแรงของมันเคยรับใช้ราชการตำรวจในช่วงปี 1933 โดยตอนจำหน่ายมันมีรนาคาสูงถึง 299 ปอนด์สเตอร์ริง

1933  MG Magna1933 MG Magna