Rolls-Royce Silver Dawn

Rolls-Royce Silver Dawn
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

                อาจจะผลิตทั้งหมดทั่วโลกเพียง 760 คัน แต่คันที่ดชวืในงานนี้มีความพิเศษคือ มันเป็นรถของเจ้าพระยารามราฆพ ที่ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองในวันที่ 5 ตุลาคา พ.ศ. 2495 และใช้เป็นพาหนะส่วตัว ในชื่อว่า รามประพาส  และเคยใช้รับรองคลีนอลิซาเบธที่ 2 ครั้นเมื่อมาเยือนไทยด้วย

                ปัจจุบัน รถคันนี้เป็นของคุณ รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา ในฐานะของขวัญจากท่าน ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่มีความทรงคุณค่า เนื่องจากเจ้าพระยาราฆพมีศักดิ์เป็นเจ้าคุณตาของคุณ รุจิโรจ

Rolls-Royce Silver DawnRolls-Royce Silver Dawn