สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2558

ประเภทนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มี 5 รางวัล

1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อม โล่เกียรติยศ

1.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อม โล่เกียรติยศ

1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อม โล่เกียรติยศ

1.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ

1.5 รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ

 

ประเภท อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป มี 5  รางวัล

2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ

2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อม โล่เกียรติยศ

2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อม โล่เกียรติยศ

2.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ

2.5 รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ

 

 กติกาการประกวด

1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา และจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร

2. คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที   และไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนำเสนอ

3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วยโดยผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดโลโก้สมาคมฯได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.tmea.or.th/web/newss.aspid=73&news=sama

5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพ  เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  และ  เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ อย่างผิดกฎหมาย โดยเน้นผลงานไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ที่มีตั้งแต่อายุ15-25ปี

6.ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4,  FLV  AVI  หรือ  MOV  เท่านั้น

7. สามารถส่งคลิปผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง  16  พฤศจิกายน  2558 โดยคณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภายในวันที่  4  ธันวาคม  2558  ทางเว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/videocontest และจะส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลโดยจะทำการมอบรางวัลในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ สุภมาศ หรือ คุณ กรรณิการ์ e-mail: tmea@tmea.or.th โทร. 02-229-3147