มาสด้าการันตีรถแรง ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย ไอเสียต่ำ พร้อมติดสติกเกอร์แสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล

มาสด้าการันตีรถแรง ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย ไอเสียต่ำ พร้อมติดสติกเกอร์แสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     มาสด้าพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ นำรถยนต์ทุกคันเตรียมติดสติกเกอร์ ECO Sticker และคิวอาร์โค๊ด QR Code เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถอย่างถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ และมีมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของทางราชการ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

     นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าทางภาครัฐจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเริ่มติดสติ๊กเกอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า ทั้งนี้ทางมาสด้าได้แสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนรวมถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และความโปร่งใสในด้านการเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มาสด้า โดยได้ดำเนินการติด ECO Sticker บริเวณกระจกบังลมด้านหน้ารถ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจน

     จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ต้องดำเนินการติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า (ECO Sticker) สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้

 

     สำหรับการติดป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์มาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker และ QR Code จะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ ชื่อของผู้นำเข้า ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เครื่องหมายการค้า
  • ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่งปลอดภัย ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ โรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
  • อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดรวมถึงระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ล้อและยาง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเข้ากับรถยนต์
  • ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือ ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราการประหยัดน้ำมันในสภาวะโดยรวม รวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งในเมืองและนอกเมือง
  • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
  • ระดับการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.
  • ระดับความปลอดภัยของรถยนต์ ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก หรือ ABS และระบบควบเสถียรภาพการทรงตัว หรือ ESC

     สำหรับป้ายสกิ๊กเกอร์ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 190 มิลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร หรือขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 ซึ่งจะแสดงข้อมูลรถยนต์ที่สำคัญและครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตได้แจ้งอย่างเป็นทางการทางภาครัฐ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรือสามารถสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของตัวรถมากยิ่งขึ้น