พิธีมอบรางวัล Godji Family DIY Contest

พิธีมอบรางวัล Godji Family DIY Contest
ptt

สนับสนุนเนื้อหา

    

     นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดตกแต่งตุ๊กตาก๊อดจิ Godji Family D.I.Y. Contest ภายใต้หัวข้อ Happy Family จากการที่มีผู้สนใจแลกซื้อตุ๊กตาก๊อดจิแฟมิลี่ ณ สถานีบริการน้ำมัน  ปตท. และนำมาตกแต่งด้วยวิธีการใดก็ได้โดยไม่จำกัดเทคนิค ส่งเข้าประกวดตั้งแต่เดือน มีนาคม – 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศรวมกว่า 695 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษาอายุไม่เกิน 13 ปี  ประเภทมัธยมศึกษาอายุ 13-18  ปี และระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล รวมกว่า 360,000 บาท โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละรุ่น จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ซึ่งทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรวม 60 ชิ้นงาน ได้ถูกนำมาจัดแสดง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม นี้