ขนส่งทางบกเล็งแก้กฎหมาย ยกเลิกใช้ "ป้ายแดง"

ขนส่งทางบกเล็งแก้กฎหมาย ยกเลิกใช้ "ป้ายแดง"
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

     กรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดแก้ไขกฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดง เพราะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ และยากต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดอาชญากรรม เผย เรื่องนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในการเสนอรวม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ เข้าด้วยกัน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


     นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการนำรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งอนุญาตให้สำหรับรถที่ใช้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อม มาใช้งานบนถนนโดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย

     ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ใช้รถโดยไม่จดทะเบียนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 6 วรรค 1 ฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

     นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับป้ายแดงนั้นเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น จึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ตรวจสอบพบการกระทำฝ่าฝืน เช่น ใช้ป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี ซึ่งหากนำรถไปก่อเหตุอาชญากรรมเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือการโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตามตรวจสอบได้

 

     ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้กฎหมายมีความครอบคลุมและง่ายต่อการบังคับใช้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับแก้กฎหมาย โดยจะรวม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ เข้าด้วยกัน รวมถึงมีแนวคิดในการยกเลิกการใช้ป้ายแดงกับรถใหม่ โดยจะหารือร่วมกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายถึงแนวทางในการจดทะเบียนรถก่อนให้ ผู้ซื้อนำออกไปใช้

     ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาและการยื่นขอแก้ไขกฎหมาย และหลังจากผ่านขั้นตอน การขอแก้ไขกฎหมายแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างประกาศรองรับให้มีความครอบคลุมและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ระหว่างกระบวนการขอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสำเร็จเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง

     สำหรับ การจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด