Shell ร่วมสร้างเส้นทางสายใหม่ของการศึกษา ซึ่งทุกคนควรมีส่วนร่วม

Shell ร่วมสร้างเส้นทางสายใหม่ของการศึกษา ซึ่งทุกคนควรมีส่วนร่วม
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

  • ร่วมสร้างเส้นทางสายใหม่ของการศึกษา ซึ่งทุกคนควรมีส่วนร่วม

     คุณรู้หรือไม่

  • ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วจะได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงตัวเอง ด้วยเหตุนี้การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญ

     เชลล์มีกิจกรรมดีๆ อยากประชาสัมพันธ์

  • ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 หรือ “วันเชลล์เติมสุข” คอนเซ็ปต์คือ คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท – ทุกๆ  1 บาทต่อลิตร ที่ลูกค้าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ตั้งแต่เวลา 00:01-23:59 ของวันที่ 27 พ.ค เชลล์บริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา นำไป เริ่ม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และขยายโรงเรียนต้นแบบ

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Shell.co.th

 

     โรงเรียนต้นแบบของแนวคิดใหม่นี้ มีดีอย่างไร

  • ใครว่าค่าเทอมต้องจ่ายด้วยเงิน จ่ายด้วยความดีได้ไหม
  • สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ มีจิตสาธารณะ โอบอ้อมอารี รู้จักแบ่งปัน
  • เปลี่ยนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนที่มีการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกิจการของตนเองได้
  • ในเบื้องต้น โครงการฯ นี้จะนำไปพัฒนาในโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ให้แก่นักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาส และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย