พิธีเปิดโครงการ PTT Engine Tune Up 2015

พิธีเปิดโครงการ PTT Engine Tune Up 2015
ptt

สนับสนุนเนื้อหา

    

     ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมทำพิธีเปิดโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune Up 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ โครงการ รวมพลังหารสอง “เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ภารกิจ 1 ล. 5 ป.” ของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดส่งนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 25 รายการ ที่ปั๊ม ปตท. 55 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15 รายการที่ศูนย์ ProCheck 66 แห่ง และ PTT Fit Auto 14 แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายนศกนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 หรือ www.pttplc.com
 
     โครงการ PTT Engine Tune Up นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในตำราเรียน สร้างรายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
 

 

     [Advertorial]