ปี 59 เริ่มใช้ป้าย Eco Sticker เป็นข้อมูลเลือกซื้อรถ

ปี 59 เริ่มใช้ป้าย Eco Sticker เป็นข้อมูลเลือกซื้อรถ
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559 ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์ใหม่  ต้องติด Eco Sticker  แสดงข้อมูลรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์  

     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2555  มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ.  กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้นำเข้า  ต้องติดป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์  หรือ Eco Sticker  ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ทั้งระบบ  ที่จะบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2559  เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการแจ้งชำระภาษี  และการให้ข้อเท็จจริงของรถยนต์ต่อประชาชน

     นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ไชย  ผู้อำนวยการ สศอ. ระบุ  Eco  Sticker  จะแสดงข้อมูลของรถรุ่นต่างๆ  อาทิ  อัตราการใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ,  มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเบรก  และความปลอดภัยผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนด้านหน้าและด้านข้าง  เป็นต้น  ซึ่งจะเริ่มใช้พร้อมกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตระบบใหม่  ที่ปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่รถยนต์ที่มีความสะอาด ประหยัด และปลอดภัย 

 

ตัวอย่าง Eco Sticker ของญี่ปุ่น

     
     ปัจจุบัน  มีรถยนต์ใหม่  220 รุ่นในตลาด  ที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า  ต้องติด Eco  Sticker  โดยบังคับใช้เฉพาะรถยนต์ใหม่ที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น  ยกเว้นรถยนต์มือสอง  และรถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออก  นอกจากนี้  สศอ. ยังร่วมมือกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)  และผู้ผลิตรถยนต์ สร้างระบบ Cloud  Based  Application  โดยสามารถใช้คิวอาร์โค้ด  มายื่นรายการแสดงภาษีได้  เริ่มทดลองระบบปลายเดือนนี้(ม.ค.)   

     ปัจจุบัน ระบบ Eco Sticker  ใช้กันอยู่หลายประเทศ อาทิ  สหรัฐอเมริกา   ญี่ปุ่น  และสหภาพยุโรป       

 

     ที่มา VoiceTV ภาพ ResponseJP