นิสสัน สนับสนุน การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ยานยนต์ ม.ธรรมศาสตร์

นิสสัน สนับสนุน การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ยานยนต์ ม.ธรรมศาสตร์
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

      คุณฮิโรยูกิ โยชิโมโตะ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนิสสันได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยการมอบเครื่องมือเพื่อการศึกษาและวิจัย รวมทั้งยังได้มอบรถยนต์นิสสัน นาวารา จำนวน 1 คัน และ นิสสัน เออร์แวน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะฯ รวมเป็นจำนวนเงินสนับสนุนมากกว่า 20 ล้านบาท