ราคารถใหม่ Thairung ในตลาดรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2557

ราคารถใหม่ Thairung ประจำเดือนธันวาคม 2557

 

Thairung Transformer

รุ่น

ราคา

หมายเหตุ

Transformer 2.5 2WD AT
1,395,000

Transformer 3.0 4WD MT

1,485,000

 

Transformer Plus4 3.0 4WD AT
1,590,000