เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

แท็ก

เมื่อยขา

เมื่อยขา ใหม่ล่าสุด