เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

แท็ก

อุ้ม นิวเคลียร์

อุ้ม นิวเคลียร์ ใหม่ล่าสุด